Arbeidsjurist Inhuurdesk Politie (Nationale Politie)

Nieuw

Functie omschrijving

Jouw hoofdtaak is het geven van juridisch advies aan onder andere HR-adviseurs en leidinggevenden, rondom disciplinaire trajecten, ontslagen, ordemaatregelen, reorganisaties en LFNP. Jij bespreekt de casus met degene die een aanvraag doet en vervolgens zoek je deze zaak tot op de bodem uit. Je komt dan met een helder advies of een maatwerkbesluit. Verder behandel je bezwaar- en beroepsprocedures op deze onderwerpen, alsmede coördineer je in bulk binnengekomen dossiers via projectmatige aanpak.

Team Arbeidszaken is onderverdeeld in vier thema clusters. Deze clusters zijn:

Cluster 1: Arbeidsgezondheid & Sociale zekerheid
Cluster 2: Disciplinair & Ontslag
Cluster 3: Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie
Cluster 4: Reorganisaties, LFNP en projecten

Jouw inzet ligt voornamelijk binnen de clusters 2 en 4.

Hoewel in teamverband, voer je de werkzaamheden met een grote mate van zelfstandigheid uit!

Doelstelling

 • Adviseren en opstellen maatwerkbesluiten op complexe vraagstukken, zoals ontslag-/disciplinaire trajecten en overige rechtspositionele bulkkwesties.
 • Afhandelen van bezwaar- en (hoger) beroepszaken, zowel in individuele gevallen als projectmatig (bulkdossiers).

Verantwoordelijkheden

 • Afhandelen van bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures binnen de gestelde juridische termijnen.
 • Adviseren op complexere vraagstukken van de organisatie (medewerkers/leidinggevenden of HR collega's).
 • Opstellen van (complexe) maatwerkbesluiten.
 • Vervullen van de rol van secretaris/verweerder bij de Bezwaaradviescommissie HRM.

Functie eisen

Competenties

 • Probleemanalyse - Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid - Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal zowel mondeling als schriftelijk duidelijk.
 • Organisatievermogen - Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
 • Overtuigingskracht - Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
 • Samenwerken - Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
 • Flexibel gedrag - Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden
 • Kan gelijktijdig met meerdere (soms complexere) ICT systemen werken/overweg; maakt zich nieuwe systemen snel eigen.

Werkervaring

 • Aantoonbare werkervaring met het opstellen van complexe maatwerkbesluiten en het behandelen van bezwaar- en beroepsprocedures binnen de overheid (op gebied van disciplinaire zaken en ontslagrecht namens overheidswerkgevers).
 • Aantoonbare juridische werkervaring met projectmatig werken en afhandelen van bulkdossiers (primaire besluiten, bezwaar en beroep).
 • Aantoonbare juridische werkervaring binnen de politie.

Locatie

Zwolle / Midden Nederland

Publicatiedatum

13.01.2021

Contactpersoon

Goossens

A2 Legal gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.